cz / Kč  
CZK  
přihlášení
0.00 Kč
 

Ochrana osobních údajů


Zaznamenávání osobních údajů zákazníka konkrétního e-shopu je z pohledu zákona zpracováním jeho osobních údajů. Tím dochází k vytvoření informačního systému osobních údajů dle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") Účelem tohoto zpracování osobních údajů zákazníka, fyzické osoby, je nejčastěji uzavření kupní smlouvy a následné uskutečnění platby, dodání zboží nebo služby a případné poskytnutí dalších souvisejících služeb (reklamační a jiné povinnosti vyplývající provozovateli e-shopu zejména v souvislosti s právními předpisy upravujícími ochranu spotřebitele) .Osobní údaje, které od vás vyžadujeme, využíváme výhradně pro vnitřní potřebu v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z objednávky a neposkytujeme je třetím osobám. S vašimi osobními údaji pracujeme pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou u nás zabezpečeny proti zneužití a bez přístupu třetích stran a nebudou jinak komerčně využívány. Při registraci máte možnost zvolit si zasílání informací o novinkách nebo jiných marketingových informacích od prodávajícího. Jsou využity výhradně na úkony spojené s vyřízením vaší objednávky v naší společnosti a odesíláním prostřednictvím české pošty a kurieskej společnosti.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Vidas Group s. r. o., sídlem Hlavna 104, 04001 Košice, IČ: 50390121, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, Oddíl Sa, Vložka číslo 39460 / V. Kontaktní údaje provozovatele: info@ushuaya.com


Zpracovani OSOBNÍCH DAT


Společnost Vidas Group s. r. o. zpracovává pro účely registrace, nákupu prostřednictvím internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajících mezi vámi a společností Vidas Group s. r. o. následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodací adresu, IP adresa zákazníka.

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je souhlas tímto dán správci ve smyslu:

- plnění smlouvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR práv a plnění povinností správce podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
- článku 6 ods.1písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále "GDPR") pro účely přímého marketingu, pokud nedošlo k objednávce zboží,
- oprávněný zájem správce k provedení přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu, nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti Vidas Group s. r. o.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (maximálně po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu) nebo do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:
- kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další zprostředkovatel


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
- na přístup k osobním údajům
- na opravu osobních údajů
- na omezení zpracování osobních údajů
- na výmaz osobních údajů
- na přenositelnost osobních údajů
- vznést proti zpracování osobních údajů

Pokud se domníváte, že byla porušena Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad.


ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jejich ztrátě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a osobním údajům evidovaným v listinné podobě.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového obchodu potvrzujete, že jste se s podmínkami ochrany osobních údajů seznámili a bezvýhradně s nimi souhlasíte. Správce si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky. Aktuální verze podmínek je zveřejněna na internetových stránkách správce.

Tato stránka používá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získávání statistik návštěvnosti webu. Více informací.